1. Wie zijn wij ?

De V.Z.W. De Vrienden van Vosselare Put stelt zich tot doel iedereen de mogelijkheid te geven om in evenwicht met de natuur en in degelijke omstandigheden te zwemmen en te recreëren in het openlucht zwemdomein aan de oude Leiemeander gelegen aan de Kleine Pontstraat in Astene - Deinze. Deze Leiemeander, die 4,5 km lang is, ontstond in de periode 1861-62 toen de Leie over een afstand van 500 m gekanaliseerd werd en Astene –Sas werd gebouwd. Wij willen dit bereiken met de volgende sub - doelstellingen ; behoud van een uniek stukje natuur in Deinze, behoud van de unieke sfeer, het unieke karakter en het historisch kader waarin dit geschiedt en bovendien het voortzetten van een meer dan 100-jarige zwemtraditie in Deinze. Met nadruk wil het bestuur voorkomen dat het domein zich ontwikkelt tot een ‘modern artificieel zwemparadijs’ dat niet zou passen binnen het bestaande kader. De vereniging en het bestuur zetten zich op deze manier belangeloos in voor de gemeenschap en het behoud van een uniek stukje Deinze.

 

2. Historie V.Z.W. De Vrienden van Vosselare Put

Rond de site van Vosselare Put doen twee verhalen de ronde. Het eerste verhaal zegt dat in de Middeleeuwen de klokken van de kerk van Vosselare door de dorpsbewoners in de Leiemeander werden verstopt om ze te beschermen tegen plunderaars van religieuze gebouwen. Een tweede verhaal zegt dat deze site was aangeduid als officiële plaats waar de bewoners van Vosselare zich in periodes van waterschaarste mochten bevoorraden. 

Een derde uitleg zou met het vroegere wegennet te maken hebben die de Kleine Pontweg via een pont met de Maaigemhoek verbond. Daar ligt (nog steeds) de Leiekant die via de Holdenweg rechtstreeks verbinding gaf met Vosselare dorp. De overkant van het water is grondgebied Bachte-Maria-Leerne. Deze Leiemeander, die 4, 7 km lang is, ontstond in de periode 1861-62 toen de Leie over een afstand van 500 m gekanaliseerd werd en Astene –Sas werd gebouwd. 

 

2.1 1933 : Zwemclub White Star Deinze

In het clubhuis/café van Vosselare Put hangen diverse foto’s die het rijke verleden van het domein uitbeelden. Er hangt onder andere een vergeelde foto uit 1892 met als onderschrift “Zwem-en Kruipersbond Deynze”. Een uitsluitend mannelijk gezelschap poseert fier en zelfbewust in badpakken uit een lang vervlogen tijd. Het zijn deze mensen, wiens kinderen en kleinkinderen veelal betrokken waren bij de stichting en onder wie sommigen ook nu nog in het bestuur zetelen, die de basis legden voor het huidige zwemparadijs.

In 1933 werd onder impuls van wijlen dhr. Astère Gevaert samen met zijn zwemvrienden, een zwemclub gesticht met de naam ‘White Star Deinze’ met de bedoeling deel te nemen aan zwemwedstrijden en ze ook zelf te organiseren aan Vosselare Put.  Dhr. A. Gevaert, Ere –Voorzitter en ‘Stichter –Weldoener’, stelde zijn terreinen voor één symbolische Frank ter beschikking van de club. Dhr. Lucien Lagrange werd Voorzitter en zou dit blijven tot 1997. Georges Torck, Albert De Bussere, Emiel De Smet, Léon Van Puyvelde, Georges Callant, Gérard Lammerant en Carlos Van Hee waren ‘Stichters –Leden’. In 2001 is onze ere -voorzitter, tevens ex-voorzitter en stichter, Lucien Lagrange overleden.

De gebouwen, opgetrokken in 1927 om er kippen te kweken (deze activiteit werd wegens niet rendabel vrij vlug gestopt), werden omgebouwd tot kleedhokjes. Tot 1987 zouden kinderen en schoonkinderen van het landbouwersgezin De Pestel, die daar in de onmiddellijke omgeving woonden, de terreinen onderhouden en de ‘kantine’ uitbaten. 

Het water en de oevers aan de oude Leie zijn eigendom van de overheid. De wegen zijn eigendom van de stad Deinze. De gronden met de ligweide, de kleedkamers en het gebouw zijn eigendom van de familie Gevaert. De familie staat volledig achter de doelstellingen van de vereniging en steunt deze op alle gebieden.

2.2 1980 : Oprichting V.Z.W. De Vrienden van Vosselare Put

Met de opkomst van de overdekte zwembaden verloren de zwematleten van de buitenzwemplaatsen de concurrentiestrijd met zij die ’s winters binnen konden blijven doortrainen. De White Star nam niet meer deel aan zwemcompetities en beperkte zijn activiteiten tot het organiseren van recreatief zwemmen aan ‘Vosselare Put’. Met de komst van het Zwembad Palaestra in 1973, werd onder impuls van Dhr. Emile de Smet, oude zwematleet, opnieuw gestart met een zwemcompetitie waarbij de trainingen vooral in Palaestra doorgingen. Ondertussen was het runnen van een competitieclub dermate veranderd en organisatorisch zo complex geworden dat het bestuur besliste een nieuwe VZW op te richten die zich uitsluitend zou bezig houden met het uitbaten van ‘de openbare zwemgelegenheid ‘Vosselare Put’ die ondertussen als een officiële zwemplaats was erkend en waar om de 14 dagen waterstalen werden genomen door de ‘Gezondheidsinspectie’ om de kwaliteit van het zwemwater te controleren. Al vele jaren wordt de kwaliteit van het zwemwater wekelijks gecontroleerd. Dhr. L. Lagrange,  samen met de overgebleven stichters en zwemmers van White Star Deinze en de overige bestuursleden, stapten over naar de nieuwe VZW De Vrienden van Vosselare Put.

Op die manier konden zij die meer gericht waren op wedstrijdzwemmen hun clubactiviteiten verder zetten binnen de Zwemclub White Star, zonder een nieuwe club te moeten oprichten. Alleen Dhr. Emile De Smet maakte deel uit van beide besturen. Gedurende een korte periode bleven de ‘Vrienden van Vosselare Put’ de ‘Zwemclub White Star’ ondersteunen.  Deze ondersteuning is nu volledig afgebouwd omwille van de grote kosten waarmee de VZW Vrienden van Vosselare Put geconfronteerd werden om een milieuvergunning te bekomen en omwille van de verplichting toezicht te organiseren met gediplomeerde redders.

2.3 1997: verjonging en nieuw bestuur

In 1997 beslisten de oudere bestuursleden Lucien Lagrange, Oswald Vermaercke, Lucien Filliers en Edmond Minnens, na 64 jaar inzet voor de club als zwematleten en actieve bestuursleden, zich definitief terug te trekken en het roer in handen te laten van jongeren met als eerste zware opdracht het bekomen van een milieuvergunning.

Met vreugde hebben wij in juni 2001 kennis genomen van het feit dat de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen aan de V.Z.W. De Vrienden van Vosselare Put een Klasse I milieuvergunning van 20 jaar heeft verleend voor het exploiteren van een openluchtzwemgelegenheid op het domein aan de oude Leiemeander.  Daarmee is het voortbestaan van Vosselare Put in haar huidige vorm voorlopig gewaarborgd.

Het bestuur ziet het bekomen van de vergunning als een beloning voor een inspanning van meer dan drie jaren en is trots dat dit met eigen, beperkte, financiële middelen is gerealiseerd. We hebben de oevers versterkt, de riolering gemoderniseerd, de kleedkamers gerenoveerd en stellen tijdens de openingsuren een redder ter beschikking. Dit alles is gedaan binnen de eisen en verplichtingen die Vlarem II-wetgeving ons oplegde. We hebben getracht dit alles te bewerkstellen zonder de specifieke sfeer, het natuurlijk karakter en het historisch kader eigen aan ons dierbaar stukje Deinze aan te tasten. De familie Gevaert heeft financieel ingestaan voor de renovatie van de riolering en enkele gebouwen. Wij, de V.Z.W., huren dit alles en stellen dit tegen zeer democratische prijzen ter beschikking van de zwemmers en de gemeenschap die wil recreëren. Wij verzorgen de uitbating en het onderhoud van de zwem- en recreatiefaciliteiten. Deze vergunning was een noodzaak om het zwemmen aan Vosselare Put verder te kunnen bestendigen.  In deze opdracht zijn we geslaagd maar we zijn er ons van bewust dat we onophoudend investeringen en aanpassingen aan de infrastructuur moeten doen om aan de voorwaarden van de milieuvergunning te blijven voldoen.